EEG Biofeedback

Czym jest metoda EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback, znana również jako neurofeedback, to skuteczna i bezpieczna metoda terapeutyczna, która ma na celu usprawnienie funkcjonowania mózgu. Podstawą tej terapii jest zmiana aktywności bioelektrycznej określonych obszarów mózgu. Prowadzi to do znaczącej i trwałej poprawy funkcjonowania osoby, która poddaje się temu rodzajowi terapii. Metoda ta cieszy się wysokim poziomem potwierdzonej naukowo skuteczności. Jest szczególnie zalecana dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, trudnościami w uczeniu się, ADHD, ADD i Zespołem Aspergera.

Trening EEG Biofeedback pozwala w świadomy sposób uczyć się zmieniany wzorca wytwarzanych fal w mózgu, tak aby pracował on wydajniej i szybciej. Sygnał z elektrody umieszczonej na głowie osoby trenującej jest przetwarzany na zrozumiałą dla niej formę graficzną (wykresu, gry wideo, czy animacji). Pozwala to na  sprzężenie zwrotne, dzięki któremu trenujący wie, kiedy jest skoncentrowany, czy zrelaksowany. Dzięki temu można nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.  Wszystko w przyjazny i atrakcyjny dla dzieci i młodzieży sposób za pomocą wyświetlanych na ekranie plansz i gier.

Jak wygląda trening EEG Biofeedback?

 Osoba biorąca udział w terapii siedzi w wygodnym fotelu. Przy zastosowaniu odpowiedniej aparatury i zestawu czujników monitorujących aktywność fal mózgowych, używając jedynie swojej woli (bez pada, joysticka, czy innego kontrolera!) gra w grę wyświetlaną na ekranie. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich wzorców wytwarzanych fal, co trwale przekłada się codzienne funkcjonowanie osoby trenującej.  

Celem sesji treningowych jest:

  • Poprawa pamięci i koncentracji uwagi

  • Usprawnienie funkcji poznawczych,  intelektualnych, poprawa samokontroli emocjonalnej  

  • Zmniejszenie napięcia emocjonalnego, redukcja stresu 

  • Hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia, wyciszenie 

  • Wzrost pewności siebie i motywacji do działania 

Oczekiwana liczba spotkań: 20-60 sesji treningowych

Czas trwania zajęć: 45 minut w zależności od możliwości dziecka

Metoda EEG Biofeedback skierowana jest do dzieci od 6 roku życia 

Koszt pojedynczej sesji treningowej: 100zł