Project Description

Terapia ręki

Bardzo ważnym aspektem w życiu każdego człowieka jest prawidłowy rozwój oraz funkcjonowanie motoryki małej (rąk). Jej usprawnienie to podstawowy cel terapii ręki. Prawidłowo kształtująca się motoryka mała jest bardzo ważna w opanowaniu przez dziecko umiejętności szkolnych (np. pisanie, wycinanie, rysowanie). Dzięki poprawnie działającej motoryce małej jesteśmy w stanie m.in.:

 • manipulować przedmiotami,

 • posługiwać się sztućcami,

 • samodzielnie się ubierać i rozbierać.

Cele terapii ręki:

 • poprawa umiejętności prawidłowego chwytu,

 • stymulacja do prawidłowego odbioru bodźców w obrębie motoryki małej,

 • kształtowanie koordynacji oko-ręka,

 • rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk,

 • rozwijanie koordynacji obustronnej rąk oraz prowokowanie do przekraczania linii środkowej ciała.

 • Your Content Goes Here

Terapia ręki kierowana jest w szczególności do dzieci, które m.in.:

 • mają problemy z wykonaniem czynności samoobsługowych tj. ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie butów, etc.

 • mają problemy z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych

 • mają obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych

 • stosują zbyt mocny nacisk na narzędzie pisarskie, zbyt mocno naciskają na przedmioty, zbyt mocno dotykają innych, etc.

 • unikają różnorodnych faktur

Efekty terapii ręki m.in:

 • poprawa napięcia mięśniowego kończyn górnych

 • poprawa sprawności ruchowej kończyn górnych

 • poprawa umiejętności grafomotorycznych

 • nabycie umiejętności prawidłowego chwytu

 • poprawa w wykonywaniu kontrolowanych, precyzyjnych ruchów rąk i palców

 • poprawa w odbiorze wrażeń dotykowych.

 GODZINY OTWARCIA

poniedziałek-piątek 7:30-19:30
sobota-niedziela nieczynne

TELEFON

574 120 205

  NASZA LOKALIZACJA

Królik – terapia i diagnoza
ul. ks. J. Popiełuszki 24 lok. 5H
(os. Generałów)