Regulamin

Przebieg terapii

 • Przed rozpoczęciem terapii w gabinecie konieczne jest wykonanie specjalistycznej diagnozy.

 • Honorujemy diagnozy z innych ośrodków, nie starsze niż 1 rok z uwagi na to, że stan dziecka mógł ulec zmianie.

 • Sporządzona diagnoza jest dostarczana rodzicowi w formie pisemnej z załączonymi zaleceniami do pracy z dzieckiem.

 • Czas oczekiwania na diagnozę pisemną wynosi maksymalnie do 3 tygodni.

 • Rodzic/opiekun zobowiązany jest do informowania terapeuty na bieżąco o aktualnym stanie zdrowotnym dziecka.

 • W czasie terapii rodzic/opiekun ma prawo przebywać z dzieckiem w sali. W przypadku kiedy w ocenie terapeuty obecność rodzica na zajęciach będzie miała negatywny wpływ na terapię, wówczas terapeuta ma prawo poprosić rodzica/opiekuna o oczekiwanie na dziecko poza salą.

 • Podczas ćwiczeń dziecko obowiązuje strój nie krępujący jego ruchów, najlepiej sportowy.

 • Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia godziny ich rozpoczęcia, ani nie uprawnia do przedłużenia ich, czy obniżenia ceny terapii.

 • Powtarzające się regularnie nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii z racji braku rokowań na poprawę aktualnych zaburzeń dziecka.

 • Rodzic zobowiązuje się do stosowania zaleceń wskazanych do pracy z dzieckiem w domu.

 • Terapeuta zobowiązany jest do informowania rodzica/opiekuna na bieżąco o aktualnych postępach/trudnościach dziecka.

Regulacja opłat

 • W gabinecie obowiązuje opłata za terapię z góry za miesiąc kalendarzowy.

 • Na podstawie uiszczonej opłaty rodzic/opiekun otrzymuje paragon/fakturę, wedle potrzeby.

 • Brak opłaty za zajęcia uprawnia do odmowy przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne.

 • Opłatę za terapię można uiścić na miejscu w gabinecie, bądź przelewem na konto: Królik-terapia i diagnoza Paulina Breńska-Komła 80 1140 2004 0000 3802 7738 7976

 • Najpóźniej do 3 dni przed wyznaczonym terminem diagnozy, należy dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości co najmniej 50% kosztu diagnozy, przelewem na konto wskazane powyżej. Wpłata ta zostanie zaliczona na poczet pełnego kosztu diagnozy płatnego na koniec spotkania. W przypadku nie dokonania opłaty rezerwacyjnej termin diagnozy zostanie anulowany.

 • O wszelkich nieobecnościach dziecka na terapii należy powiadomić terapeutę jak najszybciej, maksymalnie do godziny 8:00 dnia, w którym odbędzie się terapia. W przypadku nie powiadomienia terapeuty do wyznaczonej godziny, zostanie pobrana bezzwrotna opłata w wysokości 50% kosztu jednej jednostki terapii. W przypadku zupełnego braku powiadomienia o planowanej nieobecności, zostanie pobrana opłata w wysokości 100% kosztu jednej jednostki terapii.

 • O nieobecności dziecka na terapii należy powiadomić terapeutę za pomocą jednej z niniejszych opcji: telefonicznie, SMS, e-mail kontakt@serwer47333.lh.pl, Facebook.

 • O odwołaniu zajęć przez terapeutę rodzice zostaną powiadomieni w najszybszym możliwym terminie, maksymalnie do godziny 8:00 dnia, w którym odbędzie się terapia. W przypadku nie powiadomienia rodziców do wyznaczonej godziny, opłata za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona o 50% kosztu jednej jednostki terapii. W przypadku nie powiadomienia rodziców o odwołaniu terapii, jedna jednostka terapii w przyszłym miesiącu przeprowadzona zostanie bezpłatnie, o co zostanie pomniejszona opłata miesięczna.

 • Zajęcia odwołane przez terapeutę można odrobić w dogodnym terminie. W przypadku braku takiego terminu, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę.

 GODZINY OTWARCIA

poniedziałek-piątek 7:30-19:30
sobota-niedziela nieczynne

TELEFON

574 120 205

  NASZA LOKALIZACJA

Królik – terapia i diagnoza
ul. ks. J. Popiełuszki 24 lok. 5H
(os. Generałów)