O nas

Nazywam się Paulina Breńska-Komła, jestem oligofrenopedagogiem, diagnostą pedagogicznym oraz diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej (członek PTIS nr 298). Na olsztyńskim osiedlu Jaroty prowadzę centrum Królik- terapia i diagnoza. Moją pracą, a jednocześnie pasją jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci dotkniętych różnego rodzaju zaburzeniami poprzez profesjonalną diagnostykę oraz dobór odpowiednich narzędzi terapeutycznych pozwalających na podniesienie jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Obok prowadzenia terapii i diagnozy SI, doświadczenie w pracy z dziećmi z wielorakimi zaburzeniami rozwoju zdobywałam w ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodku Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz szkole integracyjnej gdzie pracowałam jako pedagog. Ukończyłam szereg kursów doskonalących m.in. w zakresie stymulacji bazalnej, terapii taktylnej, jestem również trenerem sensoplastyki. Wielką satysfakcję sprawia mi dzielenie się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z innymi, szczególnie z kadrą pedagogiczną poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń.

Dlaczego integracja sensoryczna?

W codziennej pracy naszego zespołu dostrzegamy pozytywne rezultaty prowadzonej terapii, a każdy sukces terapeutyczny uzyskany dzięki wykorzystaniu odpowiednio dobranych metod terapeutycznych jeszcze bardziej przekonuje nas o słuszności naszej pracy.

Wykorzystywane przez nas metody pracy dają możliwość zrozumienia i poznania podłoża problemów dziecka, co w efekcie pozwala na podjęcie działań umożliwiających złagodzenie, a ostatecznie, jeśli to możliwe, wyeliminowanie występujących zaburzeń. Działania te to przede wszystkim praca terapeutyczna z dzieckiem podejmowana przez wykwalifikowanego terapeutę.

Poznaj naszych terapeutów

Dzięki stałemu doskonaleniu umiejętności i bogatemu doświadczeniu, Zespół wykwalifikowanych terapeutów Królik – terapia i diagnoza wie, jak sprawić aby proces terapeutyczny był jak najbardziej efektywny. Zaufaj nam i zadbaj o harmonijny rozwój swojego dziecka.

PAULINA BREŃSKA-KOMŁA
PAULINA BREŃSKA-KOMŁAZałożyciel gabinetu, oligofrenopedagog, diagnosta pedagogiczny, terapeuta i diagnosta SI
W swojej pracy zawodowej pracowałam z dziećmi oraz młodzieżą z różnorakimi zaburzeniami, dzięki czemu wiem jak sprawić aby proces terapeutyczny był jak najbardziej efektywny.

Z zawodu i wykształcenia jestem terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej (członek PTIS nr 298), Oligofrenopedagogiem oraz Diagnostą pedagogicznym. Ukończyłam szereg kursów doskonalących dzięki czemu prowadzona przeze mnie terapia zyskała na jeszcze wyższej jakości.
Ukończone kursy i szkolenia:
– Terapia ręki I i II stopień
– Stymulacja bazalna – kurs podstawowy (I stopień) oraz pogłębiający (II stopień)
– Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
– Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii karmienia
– Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne I stopień
– Kurs Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
– Terapia taktylna
– Szkolenie doskonalące – Podstawowe zasady terapii behawioralnej
– Szkolenie trenerskie 1 stopnia „Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna”
– Warsztaty – podstawy arteterapii
– Warsztaty – wstęp do Sensoplastyki
– Warsztaty – Terapia neurobiologiczna
– Warsztat – gry i zabawy na 100 sposobów
– Szkolenie „Wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów – warsztaty umiejętności wychowawczych”
– Szkolenie „ Prewencja i profilaktyka zachowań samobójczych rodzin z problemem alkoholowym”

MONIKA KUROPATWA
MONIKA KUROPATWATerapeuta i diagnosta SI, pedagog szkolny, terapeuta korekcyjno-kompensacyjny
Dyplomowany terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej. Ukończyła studia z zakresu diagnostyki pedagogicznej oraz pedagogiki szkolnej z animacją kulturową. Dodatkowo jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Ukończone kursy i szkolenia:
– Terapia ręki I i II stopień
– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
– Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
– Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat
– Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne I stopień
Szkolenie ,,Nie – zgrane dziecko” – zaburzenia integracji sensorycznej: diagnoza, postępowanie, terapia
– Szkolenie ,,Integracja sensoryczna w codziennej aktywności dziecka”
– Szkolenie ,,Prewencja i profilaktyka zachowań samobójczych rodzin z problemem alkoholowym”
– Szkolenie ,,Funkcjonowanie dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) w szkole i w życiu codziennym – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”
– Szkolenie ,,Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”
– Szkolenie ,,Jak wspierać dziecko – ucznia w sytuacji kryzysowej”

KATARZYNA MICKIEWICZ
KATARZYNA MICKIEWICZPedagog, Terapeuta i diagnosta SI
Absolwentka studiów pedagogicznych z zakresu pedagogiki społecznej. Dyplomowany terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej (PSTiS Nr 3937).
Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w świetlicy środowiskowej oraz pracując z trudną młodzieżą.
Obecnie oprócz pracy jako terapeuta SI, koordynuje projekty współfinansowane prze UE na rzecz dzieci i młodzieży wykluczanych społecznie.

UMÓW DOGODNY TERMIN DIAGNOZY LUB TERAPII

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia odpowiadającego Państwu terminu diagnozy integracji sensorycznej bądź zaburzeń jedzenia i neofobii żywieniowych.

Jeżeli dziecko posiada diagnozę postawioną przez diagnostę w innym ośrodku zapraszamy do ustalenia dogodnego terminu terapii.

UMÓW WIZYTĘ