Terapia taktylna

Terapia taktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie MNRI® dr S. Masgutovej.

Terapia taktylna opiera się na pobudzeniu czucia głębokiego. Głównym założeniem metody jest wytworzenie świadomości ciała poprzez stymulacje receptorów skóry. W terapii taktylnej stosowany jest masaż, który wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Podczas terapii stosowane są zróżnicowane bodźce:

 • powierzchowny dotyk skóry w obrębie całego ciała

 • głęboki dotyk w obrębie mięśni i stawów

 • stymulacja punktów neuromotorycznych

Terapia taktylna przeznaczona jest w szczególności dla dzieci:

 • ze spektrum autyzmu,

 • z Zespołem Aspergera,

 • z ADHD/ADD,

 • z zaburzeniami mowy,

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,

 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,

 • z lękami i fobiami,

 • z wybiórczością pokarmową,

 • z zaburzeniami zachowania oraz z trudnościami w nauce.

 GODZINY OTWARCIA

poniedziałek-piątek 7:30-19:30
sobota-niedziela nieczynne

TELEFON

574 120 205

  NASZA LOKALIZACJA

Królik – terapia i diagnoza
ul. ks. J. Popiełuszki 24 lok. 5H
(os. Generałów)